Wikipedia

Loading...

Wikipedia

Hỏi đáp - Tháng Bảy 28, 2022

Khóa thư mục trong win 10

Khóa thư mục trong win 10

Thủ thuật Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể đặt các file và tập tin muốn giữ bí mật vào trong một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu mà không cần mua thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Theo dõi bài viết hướng dẫn của FPT Shop bên dưới để biết được cách tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 nhanh chóng.

Bài viết: Khóa thư mục trong win 10

Cách khóa thư mục bằng mật khẩu trong Windows 10:

Bước 1. Nhấp chuột phải vào bên trong thư mục chứa các tệp bạn muốn bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí có thể nằm trên màn hình của bạn.

Thủ thuật Windows 10

Bước 2. Chọn tùy chọn “New” trong menu.

Thủ thuật Windows 10

Xem thêm: Hướng dẫn cách tắt update Win 10

Bước 3. Tiếp tục chọn “Text Document”.

Thủ thuật Windows 10

Bước 4. Nhấn Enter. Bạn không cần quá quan trọng việc tập tin text mới vừa được tạo, hãy chọn tên bất kỳ mà bạn muốn. Bạn có thể xóa tệp văn bản này sau khi bạn đã tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 thành công.

Thủ thuật Windows 10

Bước 5. Nhấp đúp để mở tệp văn bản mà bạn vừa tạo.

Thủ thuật Windows 10

Tham khảo: Hướng dẫn nâng cấp Windows 10 32bit lên 64bit

Bước 6. Copy chính xác đoạn mã bên dưới và dán vào trong file Text.

Thủ thuật Windows 10

cls@ECHO OFFtitle Folder Lockerif EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCKif NOT EXIST Locker goto MDLOCKER:CONFIRMecho Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)set/p “cho=>”if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”echo Folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password to Unlock folderset/p “pass=>”if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAILattrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Lockerecho Folder Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDLOCKERmd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End

Bước 7. Tìm từ “Your-Password-Here” trong đoạn mã bạn vừa dán vào trong file Text. Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím “Ctrl + F” để thao tác nhanh chóng việc tìm kiếm.

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình Vuông

Thủ thuật Windows 10

Bước 8. Thay thế “Your-Password-Here” bằng mật khẩu bạn muốn khóa thư mục.

Thủ thuật Windows 10

Bước 9. Nhấp vào tùy chọn “File” ở góc trái màn hình.

Thủ thuật Windows 10

Bước 10. Chọn “Save As”.

Thủ thuật Windows 10

Xem thêm: System Restore Windows 10 là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Bước 11. Nhấp vào menu “Text Documents (*.txt)” để chọn định dạng lưu.

Thủ thuật Windows 10

Bước 12. Bạn hãy chọn “All Files”

Thủ thuật Windows 10

Bước 13. Và thay đổi tên tệp thành “FolderLocker.bat”.

Thủ thuật Windows 10

Bước 14. Nhấp vào “Save”.

Thủ thuật Windows 10

Bước 15. Nhấp đúp vào FolderLocker.

Thủ thuật Windows 10

Thư mục Locker đã được tạo!

Xem thêm: Lỗi Không Xóa Được Folder

Thủ thuật Windows 10

Bước 16. Đưa vào thư mục Locker với các tập tin bạn muốn bảo vệ.

Thủ thuật Windows 10

Bước 17. Mở tệp FolderLocker để bắt đầu khóa thư mục đó!

Thủ thuật Windows 10

Xem thêm: Cách cài đặt 2 màn hình trên Windows 10

Bước 18. Nhập “Y” vào màn hình cmd mở ra.

Thủ thuật Windows 10

Bước 19. Nhấn Enter và cửa sổ Locker Locker sẽ biến mất, cùng với thư mục Locker!

Thủ thuật Windows 10

Để mở khóa thư mục, bấm đúp vào “FolderLocker” để mở thư mục.

Thủ thuật Windows 10

Nhập mật khẩu bạn đã nhập trong Bước 8 và nhấn Enter.

Thủ thuật Windows 10

Thủ thuật Windows 10

Thư mục Locker đã trở lại. Bạn có thể mở nó để tìm các tập tin ẩn. Lặp lại các bước 17, 18 và 19 để khóa thư mục lại.

Thủ thuật Windows 10

Thủ thuật Windows 10

Xem thêm:

Xem thêm: Keynote là gì? Tìm hiểu về Keynote

  • Hướng dẫn reset Windows 10 về trạng thái ban đầu
  • Cách mở bluetooth trên laptop Win 10

Nguồn: https://wikipedia.vn

Xem thêm các bài viết về Hỏi đáp: https://wikipedia.vn/category/hoi-dap/

Lưu trữ

Chuyên mục

Meta