Wikipedia

Loading...

Wikipedia

Hỏi đáp - Tháng Bảy 26, 2022

Khắc phục Bluetooth cố trong Windows

Nếu gần đây bạn đã nâng cấp lên Windows 11 hoặc cài đặt Windows 11, trình điều khiển hiện tại có thể đã được thiết kế cho phiên bản Windows. Cách tự động kiểm tra bản cập nhật của trình điều khiển:

 1. Chọn Tìm kiếm trên thanh tác vụ, tìm kiếm Trình quản lý Thiết bị, sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.

  Bài viết: Tắt bluetooth trên win 10

 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, chọn Bluetooth, rồi chọn tên bộ điều Bluetooth, có thể bao gồm từ “radio”.

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) bộ điều hợp Bluetooth, sau đó chọn Cập nhật trình điều khiển > Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật. Làm theo các bước, sau đó chọn Đóng.

 4. Sau khi cài đặt trình điều khiển cập nhật, hãy chọn nút Bắt đầu, chọn Power> Khởi động lại nếu bạn được nhắc khởi động lại, rồi kiểm tra xem liệu điều đó có khắc phục được sự cố kết nối không.

Xem thêm: Stalk là gì? Stalk Facebook là gì? Cách thoát khỏi bị stalk?

Nếu Windows không thể tìm thấy trình điều khiển Bluetooth mới, hãy truy cập vào trang web của nhà sản xuất PC và tải xuống trình điều khiển Bluetooth mới nhất từ đó.

Cài đặt trình điều khiển Bluetooth theo cách thủ công:

Truy cập vào trang web của nhà sản xuất PC và tải xuống trình điều khiển mới nhất. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu bạn đã tải xuống tệp thực thi (.exe), chỉ cần bấm đúp vào tệp để chạy và cài đặt trình điều khiển. Đó là tất cả những việc bạn cần phải làm.

 • Nếu bạn đã tải xuống các tệp riêng lẻ và ít nhất một tệp có phần mở rộng tên tệp là .inf và một tệp khác có phần mở rộng là .sys, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Xem thêm: 3 cách gỡ file không xóa được Win 10 hiệu quả nhất

   Chọn Tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị, sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả.

  2. Trong Trình quản lý Thiết bị, hãy chọn Bluetooth > tên bộ điều hợp Bluetooth. (Nếu tên bộ điều hợp Bluetooth chưa được liệt kê ở đó, hãy xem trong Thiết bị khác.)

  3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) bộ điều hợp mạng,rồi chọn Cập nhật trình điều khiển > Duyệt máy tính của tôi để tìm trình điều khiển .

  4. Chọn Duyệt, chọn vị trí lưu các tệp trình điều khiển rồi sau đó chọn OK.

  5. Chọn Tiếp theo và làm theo các bước để cài đặt trình điều khiển. Khi cài đặt xong, hãy chọn Đóng.

  6. Sau khi cập nhật trình điều khiển, hãy chọn nút Bắt đầu, chọn Power> Khởi động lại nếu bạn được nhắc khởi động lại và kiểm tra xem việc đó có khắc phục được sự cố kết nối không.

   Xem thêm: 093 là đầu số mạng nào

Nguồn: https://wikipedia.vn

Xem thêm các bài viết về Hỏi đáp: https://wikipedia.vn/category/hoi-dap/

Lưu trữ

Chuyên mục

Meta