Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

“Vận mệnh giống như một trận bão cát, bạn không thể tìm đường trốn chạy mà chỉ có thể dũng cảm bước

Forums Mọt sách “Vận mệnh giống như một trận bão cát, bạn không thể tìm đường trốn chạy mà chỉ có thể dũng cảm bước

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Mọt Sách]

    “Vận mệnh giống như một trận bão cát, bạn không thể tìm đường trốn chạy mà chỉ có thể dũng cảm bước vào trong đó. Và khi thoát ra khỏi trận bão cát đó, bạn sẽ không còn là bạn khi mới bước vào nữa.” Sách: Trí Tuệ nội tâm 🌿Link đặt sách:


    [Wikipedia – mỗi ngày một trang sách]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.