Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

“Trên đời, luôn có người giàu người nghèo, có những tủi nhục, bất công là không thể tránh khỏi. Nếu

Forums Mọt sách “Trên đời, luôn có người giàu người nghèo, có những tủi nhục, bất công là không thể tránh khỏi. Nếu

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Mọt Sách]

    “Trên đời, luôn có người giàu người nghèo, có những tủi nhục, bất công là không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta có thể đủ hồ đồ, khoan dung, vô tư thì mọi chuyện to tát đều sẽ trở nên nhỏ bé.” Sách: Điềm tĩnh và nóng giận | Tạ Quốc Kế 🔥Link đặt sách:


    [Wikipedia – mỗi ngày một trang sách]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.