Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Tính cách đặc trưng của những người hướng nội là tập trung vào những gì họ quan tâm, nên họ rất kín

Forums Mọt sách Tính cách đặc trưng của những người hướng nội là tập trung vào những gì họ quan tâm, nên họ rất kín

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Mọt Sách]

    Tính cách đặc trưng của những người hướng nội là tập trung vào những gì họ quan tâm, nên họ rất kín đáo, không bận tâm tới người khác, không nổi bật, ăn nói nhỏ nhẹ hơn Trích sách: #Từ_điển_tâm_lý – bách khoa toàn thư về tâm lý học (đã bán 1 vạn bản – Top 1 TIKI trong 6 tháng) 🔸


    [Wikipedia – mỗi ngày một trang sách]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.