Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Ronaldo: “Tôi không chạy theo các kỷ lục. Nhưng các kỷ lục chạy theo tôi. Hãy tin rằng mùa tới chún

Forums Tin tức bóng đá Ronaldo: “Tôi không chạy theo các kỷ lục. Nhưng các kỷ lục chạy theo tôi. Hãy tin rằng mùa tới chún

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Tin tức bóng đá]

    🗣 Ronaldo: “Tôi không chạy theo các kỷ lục. Nhưng các kỷ lục chạy theo tôi. Hãy tin rằng mùa tới chúng tôi sẽ giành các danh hiệu”. Lâu lâu, khẩu lệnh “mùa tới sẽ là mùa của chúng tôi” lại hiện về… 😂


    [Wikipedia – thể thao]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.