Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

[MỘT SỐ CỤM BIỂU THỊ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ]

Forums Học tiếng Trung Quốc [MỘT SỐ CỤM BIỂU THỊ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ]

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  ====================
  1。由于/由於。 yóu yú/since/ bởi, do, bởi vì
  2。因/ yīn /because/do, bởi
  因为/因為。 yīn wéi /because/bởi vì
  3。所以/ suǒ yǐ/so/ cho nên
  既然/ jì rán / since/đã, đã vậy
  4。于是/於是。 yú shì/ then/thế là, ngay sau đó
  5。然后/ rán hòu / then/ sau đó
  6。从而/ 從而。cóng ér / thus/ do đó, vì vậy
  7。为什么/ 為什麼。wéi shén me /

  why/ vì sao, tại sao
  8。原因/ yuán yīn/ reason/ nguyên nhân
  9。结果/結果。 jié guǒ/result/ kết quả
  11。为什么这样/為什麼這樣。 wéi shén me zhè yàng /Why does it turn out to be like this?/ tại sao lại như vậy?
  12。因为什么/因為什麼。 yīn wéi shén me /because of what/ bởi vì cái gì
  13。原因是/ yuán yīn shì/the reason is/ nguyên nhân là
  14。什么原因/ 什麼原因。shén me yuán yīn/ what are the… Xem thêm

  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.