Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

MAIL MERGE

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • [Thủ thuật Word, Excel]

    Hi cả nhà, em đang cần dùng mail merge ở Word để gửi hàng loạt mail trên outlook. Nhưng có một vấn đề là:
    -Mỗi mail chỉ gửi được đến 1 địa chỉ ( Mục to EMAIL )
    Nhưng em muốn 1 email được được đến nhiều địa chỉ thì làm như nào ạ ? em đã ngăn cách giữa các mail bằng dấu , hay ; thì đều báo lỗi ạ.
    Em cảm ơn.    [Wikipedia – thư giãn]

    lúc trước mình có làm cái này; và cách sử dụng là từng cột sẽ là 1 email và khi khai báo email lần 1 cột A, lần 2 cột B… Hoặc, bạn muốn xuất PDF thì dùng plug in của adobe với từ khoá: mail to: email@… nó sẽ hiểu và tự động gửi email

1

Voice

1

Reply

Tags

This topic has no tags

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.