Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG CÔNG SỞ

Forums Học tiếng Trung Quốc KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG CÔNG SỞ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  =====================
  1.办公室 /bàn gōng shì/ văn phòng
  2.行政人事部 /xíng zhèng rén shì bù/ phòng hành chính nhân sự
  3.财务会计部 /cái wù hùi jì bù/ phòng Tài chính kế toán 财务会计部
  4.销售部 /xiào shòu bù/ phòng kinh doanh
  5.产生计划部/ chǎn shèng jì huà bù/ phòng kế hoạch sản xuất
  6.采购部 – 进出口 /cǎi gòu bù – jìn chù kǒu/ phòng mua bán – xuất

  nhập khẩu
  7.打印机/ dǎ yìn jī/ máy in
  8.传真机 /chuánzhēnjī/ máy fax
  9 .复印机 /fù yìn jī/ máy photocopy
  10.账本 /zhāngtǐ/ sổ sách
  11.奖金 /jiǎngqìn/ tiền thưởng
  12.工资 /gōngzī/ tiền lương
  13.保险卡/bǎoxiǎnkǎ/ thẻ bảo hiểm
  14.加班 /jiābān/ tăng ca
  15.请假 /qǐngjià/ nghỉ phép
  16.辞职 /cízhí/ bỏ việc
  17.炒鱿鱼/ chǎoyóuyú/ sa thải
  18.日班/ rìbān/ ca ngày
  19.夜班/ yèbān/ ca đêm… Xem thêm

  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.