Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

KHẨU NGỮ CƯỚP GIẬT

Forums Học tiếng Trung Quốc KHẨU NGỮ CƯỚP GIẬT

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  =====!==!=======!===
  1. 嘿,我的包。(Hēi, wǒ de bāo). Ơ, túi xách của tôi.
  2. 打劫了。来人哪!(Dǎjié le. Lái rén nǎ!) Cướp! Giúp tôi với!
  3. 出什么事?(Chū shénme shì?) Xảy ra chuyện gì thế?
  4. 有人抢了我的包。(Yǒu rén qiǎng le wǒ de bāo.) Có kẻ giật túi xách của tôi.
  5. 在哪儿?(Zài nǎr?) Ở đâu?
  6. 向那儿跑了。(Xiàng nàr pǎo le.) Hắn chạy về hướng đó.
  7. 别动,我去追。(Bié dòng, wǒ qù zhuī). Đứng yên, tôi sẽ đuổi theo.
  8. 赶快报警。(Gǎnkuài bàojǐng). Mau báo cảnh sát đi.
  9. 叫警察。打110. (Jiào jǐngchá. Dǎ 110). Gọi cảnh sát. Số 110.
  10. 可我的手机在包里呢!
  (Kě wǒ de shǒujī zài bāo lǐ ne!)
  Nhưng điện thoại của tôi ở trong túi xách!
  11. 用我的。(Yòng wǒ de). Dùng điện thoại của tôi đi.
  12. 喂,警察,我的包被抢了。
  (Wéi, jǐngchá, wǒ de bāo bèi qiǎng le).
  Alô, cảnh sát hả, túi xách của tôi bị cướp rồi.
  13. 在哪儿?(Zài nǎr?) Ở đâu?
  14. 在王府井小吃街上。
  (Zài Wángfǔjǐng xiǎochī jiē shàng).
  Ở phố đồ ăn Vương Phủ Tỉnh.
  15. 我们马上到。(Wǒmen mǎshàng dào). Chúng tôi sẽ đến ngay.cong an
  16. (把手机还给路人)谢谢!
  (Bǎ shǒujī huán gěi lùrén) xièxiè!)
  (Trả điện thoại di động cho người đi đường) Cảm ơn!
  17. 谁的包被抢了?(Shéi de bāo bèi qiǎng le?) Túi xách của ai bị giật?
  18.
  – 什么样子的包?(Shénme yàngzi de bāo?) Túi xách trông thế nào?
  – 红色的。(Hóngsè de). Màu đỏ.
  19. 里面有什么?(Lǐmiàn yǒu shénme?) Bên trong có cái gì?
  20. 钱包、护照,还有手机。
  (Qiánbāo, hùzhào, hái yǒu shǒujī).
  Ví tiền, hộ chiếu, và điện thoại di động.
  21. 人没追上,却看见了这个包。
  (Rén méi zhuī shàng, què kàn jiàn le zhè ge bāo).
  Tôi không đuổi kịp, nhưng thấy chiếc túi xách này.
  22. 是你的包吗?(Shì nǐ de bāo ma?) Có phải túi xách của cô không?
  23. 看看丢了什么?(Kàn kàn diū le shénme?) Kiểm tra xem có mất gì không?
  24. (打开包)钱包和手机都没了。上帝保佑护照还在。
  (Dǎ kāi bāo) (Qiánbāo hé shǒujī dōu méi le. Shàngdì bǎoyòu hùzhào hái zài).
  (Mở túi ra) Ví tiền và điện thoại đều mất rồi. Cảm ơn trời, hộ chiếu vẫn còn.
  25. 咳,破财免灾吧。出门逛街时,最好把包背在身上。
  (Hāi, pòcái miǎnzāi ba. Chūmén guàngjiē shí, zuì hǎo bǎ bāo bèi zài shēnshang).
  Haizz, của đi thay người. Lúc cô đi dạo phố, tốt nhất là đeo túi trên người.
  26. 谢谢警察!也谢谢你,小伙子。
  (Xièxie jǐngchá! Yě xièxie nǐ, xiǎohuǒzi).
  Cảm ơn anh cảnh sát! Cũng cảm ơn chàng trai trẻ.
  27. 没什么,应该的。可惜没有抓住那家伙,让他跑了。
  (Méi shénme, yīnggāi de. Kěxī méi yǒu zhuā zhù nà jiāhuo, ràng tā pǎo le).
  Không có gì, việc nên làm mà. Đáng tiếc là không tóm được tên đó, để hắn chạy mất rồi.
  28. 不管怎样,我还是要感谢你。
  (Bù guǎn zěnyàng, wǒ háishì yào gǎnxiè nǐ).
  Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn cậu.

  #hoctiengtrungquoc
  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.