Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

José Mourinho: “Tôi sẽ từ chối mọi lời đề nghị. Tôi sẽ ở lại Roma, kể cả đó là tin đồn. Hôm nay, ch

Forums Tin tức bóng đá José Mourinho: “Tôi sẽ từ chối mọi lời đề nghị. Tôi sẽ ở lại Roma, kể cả đó là tin đồn. Hôm nay, ch

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Tin tức bóng đá]

    🗣 José Mourinho: “Tôi sẽ từ chối mọi lời đề nghị. Tôi sẽ ở lại Roma, kể cả đó là tin đồn. Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử”.


    [Wikipedia – thể thao]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.