Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

“Hối tiếc là sự lãng phí năng lượng khủng khiếp. Bạn không thể biến nó thành thứ hữu hình, không thể

Forums Mọt sách “Hối tiếc là sự lãng phí năng lượng khủng khiếp. Bạn không thể biến nó thành thứ hữu hình, không thể

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Mọt Sách]

    “Hối tiếc là sự lãng phí năng lượng khủng khiếp. Bạn không thể biến nó thành thứ hữu hình, không thể xây dựng bất cứ điều gì trên nó. Nó chỉ khiến bạn ngày càng đắm chìm mà thôi.” Sách: Những con đường dẫn đến hạnh phúc 💓Link đặt sách:


    [Wikipedia – mỗi ngày một trang sách]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.