Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Forums Chill Radio ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Góc Chill]

  Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình
  Đừng tưởng cứ lớn là khôn, cứ bé là dại, cứ hôn là chồng
  Đừng tưởng nắng gió êm đềm là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
  Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền
  Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ đông là mạnh, cứ tiền là xong
  Đừng tưởng góp sức là chung, chỉ là lợi dụng lòng tin của người
  Đừng tưởng cứ tiến là lên, cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
  Đừng tưởng rằm sẽ có trăng. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
  Đừng tưởng cười nói ân cần. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương
  Thế nên, nhiều khi tưởng vậy, nhưng không phải vậy!

  St
  (Chill Radio)


  [Wikipedia – thư giãn]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.