Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Cuộc sống chính là chấp nhận có những vết thương sẽ không thể lành hoặc biến mất, cho dù có cố gắng

Forums Mọt sách Cuộc sống chính là chấp nhận có những vết thương sẽ không thể lành hoặc biến mất, cho dù có cố gắng

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Mọt Sách]

    Cuộc sống chính là chấp nhận có những vết thương sẽ không thể lành hoặc biến mất, cho dù có cố gắng bù đắp như thế nào. Thừa nhận đầy đủ những chuyện đã xảy ra rồi. Thừa nhận có nghĩa là tiếp nhận bằng trái tim, không phải bằng khối óc. Sách: Chúng ta lớn lên theo cảm xúc của mẹ 📌Link sách:


    [Wikipedia – mỗi ngày một trang sách]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.