Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

CÒN BỐ MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN ĐỜI

Forums Học tiếng Trung Quốc CÒN BỐ MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN ĐỜI

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  如果有一天,你发现母亲的厨房不再像以前那么干净了; 如果有一天,你发现母亲的菜太成太难吃; 如果有一天,你发现父亲看电视看着看着睡着了; 如果有一天, 你发现父母不再爱吃脆脆的水彩水果了; 如果有一天你发现他们反应慢了; 如果有一天, 你发现吃饭的时候他们总是咳嗽。。。。
  如果有这么一天,我 要告诉你:你的父母真的已经老了,需要别人照顾了。
  每个人都会老,父母比我们先老, 我 们应该照顾他们, 关心他们。 他们可能会很多事都做不好, 如果房间有味儿, 可能他们自己他闻不到, 请千万不要嫌他们脏或嫌现他们臭。 他们不再爱洗澡的时候, 请一定抽空儿帮他们洗洗身体, 因为他们自己可能洗不干净, 我

  你们在享受实物的时候, 请给他们准备一小碗容易吃的, 因为有些东西他们不爱吃可能是因为牙齿咬不动了。
  从我们出生开始,父母就在不停的忙碌,教我们生活的基本能力, 把人生的经验告诉我们, 还让我们读书学习。。。所以,如果有一天,他们真的动不了了, 我 们 要记住, 看父母就是看自己的未来。 如果有一天, 你像他们一样老师, 你 希望怎么过?
  Rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de chúfáng bù zài xiàng yǐqián nàme gānjìngle; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de cài tài chéng tài nán chī; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn fùqīn kàn… Xem thêm

  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.