Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

CẤU TẠO VÀ CÁCH DÙNG BỘ 石

Forums Học tiếng Trung Quốc CẤU TẠO VÀ CÁCH DÙNG BỘ 石

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  =======================
  Từ đơn có chứa bộ thủ Thạch:

  破 (pò) : phá,
  碰 (pèng) : đụng, va, chạm,
  碗 (wǎn): bát ,
  碎 (suì): vỡ, bể ,
  砸 (zá) : đập, nện, phá bỏ,
  砍 (kǎn): chặt, chém ,。。。

  Từ ghép có chứa bộ thủ Thạch:

  研究 /yán jiū/: nghiên cứu,
  基础 /jī chǔ/: cơ sở,trụ cột, nền móng, nền tảng,
  破坏 /pò huài/: phá hoại, làm hỏng,
  矿水 /kuàng shuǐ/: nước khoáng,
  矿产 /kuàng chǎn/: khoáng sản,
  号码 /hào mǎ/: dãy số, con số,
  密码 /mì mǎ/: mật mã,
  杂碎 /zá suì/: món lòng,
  揉碎 /róu suì/: vò nát,
  研讨会 /yán tǎo huì/: hội thảo nghiên cứu,
  研究生 /yán jiū shēng/: nghiên cứu sinh,
  正确 /zhèng què/: chính xác, chuẩn xác,… Xem thêm

  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.