Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

CÁCH NÓI SO SÁNH TRONG TIẾNG TRUNG

Forums Học tiếng Trung Quốc CÁCH NÓI SO SÁNH TRONG TIẾNG TRUNG

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng Trung]

  ===================!!==========
  1. So sánh ngang bằng, tương đồng
  – A + 跟(像、和、同/与) + B+一样/相同/差不多+(tính từ/động từ): mức độ của A và B ngang bằng hoặc xấp xỉ nhau

  Ví dụ:
  + 我跟爸爸一样爱读书 /wǒ gēn bàba yí yàng ài dú shū/: tôi thích đọc sách giống bố
  + 你的想法和我一样 /nǐ de xiǎng fǎ hé wǒ yí yàng/: cách nghĩ của cậu và tôi giống nhau
  + 我的意见与他的观点相同/wǒ de yì jiàn yǔ tā de guān diǎn xiāng tóng/: ý kiến của tôi và quan điểm của anh ấy giống nhau
  + 他今天起得很早, 同平时一样/ tā jīn tiān qǐ dé hěn zǎo, tóng píng shí yí yàng/: hôm nay anh ấy dậy rất sớm, giống như mọi ngày.
  + 我跟爸爸一样高/wǒ gēn bàba yí yàng gāo/: tôi cao bằng bố
  + 我的收入和你差不多/wǒ de shōu rù hé nǐ chà bú duō/: thu nhập của tôi cũng xấp xỉ cậu

  Ghi chú: Có thể thêm các phó từ chỉ mức độ ở trước 一样/相同完全一样 /wán quán yí yàng/: hoàn toàn giống nhau, 完全相同 /wán quán xiāng tóng/: hoàn toàn giống, hoàn toàn tương đồng, 几乎一样/ jī hū yí yàng/: gần như giống nhau, 几乎相同 /jī hū xiāng tong/: gần như giống nhau, gần như tương đồng, 绝对相同 /juéduì xiāngtóng/: hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên không thể nói: “很一样” hěn yí yàng/: rất giống nhau、“非常一样” / fēi cháng yí yàng/: cực kì giống nhau、“最一样” / zuì yí yàng/: giống nhất。

  VD: 他的答案跟我完全一样!/ tā de dá àn gēn wǒ wán quán yí yàng/: đáp án của anh ấy hoàn toàn giống của tôi

  – A 像B: A giống B

  VD:
  + 这孩子的眼睛像他妈妈:/zhè háizi de yǎnjīng xiàng tā māma/: đôi mắt của đứa bé này giống mẹ nó.

  Ghi chú: có thể thêm các phó từ chỉ mức độ vào trước 像 để nhấn mạnh sự giống nhau hoặc tương đồng, 很像/hěn xiàng/: rất giống, 好像 /hǎo xiàng/: rất giống, 有点像 /yǒu diǎn xiàng/: có chút giống, 非常像 / fēi cháng xiàng/: cực kì giống, 真像 / zhēn xiàng/: thật giống。

  VD:
  +你女儿长得非常像你: /nǐ nǚ ér zhǎng dé fēi cháng xiàng nǐ /: con gái cậu giống cậu thật đấy!
  +你真像你妈啊!/nǐ zhēn xiàng nǐ mā ā/: cậu giống mẹ cậu thật đấy!
  + 你的性格很像你爸爸: /nǐ de xìng gé hěn xiàng nǐ bàba/: tính cách của cậu rất giống bố cậu

  – 像。。。似的: /xiàng 。 。 。 sì de/: giống….

  VD:
  + 她的眼睛很美, 像能说话似的: /tā de yǎn jīng hěn měi, xiàng néng shuō huà sì de/: đôi mắt của cô ấy rất đẹp, giống như biết nói vậy
  + 她长得十分美丽, 像小仙女下凡似的: /tā zhǎng dé shí fēn měi lì, xiàng xiǎo xiān nǚ xià fán sì de/: cô ấy rất xinh đẹp, giống như tiểu tiên nữ hạ phàm.

  #hoctiengtrungquoc
  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.