Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG 1.早上好! /zǎoshang hǎo/ Chào buổi sáng

Forums Học tiếng Trung Quốc CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG 1.早上好! /zǎoshang hǎo/ Chào buổi sáng

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • [Học tiếng trung quốc]

  📌 CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG 1.早上好! /zǎoshang hǎo/ Chào buổi sáng!
  2.晚上好! /wǎnshàng hǎo/ Chào buổi tối!
  3.晚安 /wǎn’ān/ Chúc ngủ ngon!
  4.您好 /nín hǎo/ Chào ông!
  5.请坐 /qǐng zuò/ Mời ngồi!
  6.别客气 /bié kèqì/ Đừng khách sáo!
  7.你的汉语说得不错 /nǐ de hànyǔ shuō dé bùcuò/ Bạn nói tiếng Hoa cũng khá đấy chứ!
  8.哪里,哪里 /nǎlǐ, nǎlǐ/ Đâu có!
  9.这太打扰你了/zhè tài dǎrǎo nǐle/ Như thế làm phiền bạn rồi.
  10.没关系,又不是什么大事 /méiguānxì, yòu bùshì shénme dàshì/ Có sao đâu, đâu phải việc gì to tát!
  11.早上好,先生,您好吗?/zǎoshang hǎo, xiānshēng, nín hǎo ma/ Chào buổi sáng, ngài có khỏe không?
  12.谢谢,我好,你呢? /Xièxiè, wǒ hǎo, nǐ ne?/ Cám ơn, tôi khỏe, còn anh?
  13.我也好 /Wǒ yě hǎo/ Tôi cũng khỏe.
  14.你好吗?/nǐ… Xem thêm

  [Wikipedia – học ngoại ngữ]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.