Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Các anh chị em sửa lỗi và thông não giúp em với

Forums Thủ thuật Word, Excel Các anh chị em sửa lỗi và thông não giúp em với

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • [Thủ thuật Word, Excel]

  Cột X là lấy giá trị max trong 3 cột T;U;V nhưng nó toàn nhảy về 0

  [Wikipedia – thư giãn]

  1. xài text to column cho lần lượt các cột T,U,V
  2. Vùng so sánh *1 hoặc xài value cho vùng đó

1

Voice

1

Reply

Tags

This topic has no tags

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.