Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Chào mn. Mn chỉ giúp mình có cách nào thay đổi dữ liệu (ngày, tháng, năm) ở dòng tô xanh thì dòng tô

Forums Thủ thuật Word, Excel Chào mn. Mn chỉ giúp mình có cách nào thay đổi dữ liệu (ngày, tháng, năm) ở dòng tô xanh thì dòng tô Reply To: Chào mn. Mn chỉ giúp mình có cách nào thay đổi dữ liệu (ngày, tháng, năm) ở dòng tô xanh thì dòng tô

Tại vị trí thứ nhất, Vào Insert, chọn Quick Parts, chọn Document Property, chọn Author. Đánh dữ liệu vào, rồi bấm Ctrl C và paste vào vị trí thứ 2 là được.