Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ .

Forums Thủ thuật Word, Excel mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ . Reply To: mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ .

Sumif hoặc Sumifs là hàm giải quyết yêu cầu của bác, còn nếu muốn sum từng loại dây thì bác sắp xếp các dây có tiết diện như nhau liên tiếp rồi vào Data chọn Subtotal, chọn thay đổi ở cột tiết diện 1 dây, tổng ở cột Y. Khi đó không cần để dòng trống giữa các loại dây nữa và Subtotal giúp phân cách nó vào tạo Group luôn