Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ .

Forums Thủ thuật Word, Excel mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ . Reply To: mn cho mình hỏi mình muốn tính tổng cột Y khi cột AA hiển thị 16 ( như ảnh ) thì dùng lệnh gì ạ .

Bạn dùng hàm này nhé =sumif(khối cả cột AA, 16, khối cả cột Y)