Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn Reply To: Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Chắc là người khởi tạo dùng addin có hàm này nên bác mở file không có, bác vào link sau rồi tải hoặc mua bản quyền XDA Addin là có nha
https://hocthatnhanh.vn/concatif-ham-noi-chuoi-co-dieu-kien-to-concatenate-multiple-cells-based-on-criteria-excel-vba
Trường hợp không thích thì bác dùng công thức mảng với TextJoin và If