Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: E xin chào toàn thể gr.

Forums Thủ thuật Word, Excel E xin chào toàn thể gr. Reply To: E xin chào toàn thể gr.

Dữ liệu này thì đơn giản quá. Nếu xuất từ máy chấm công thì bạn thêm ngày nữa rồi hỏi 1 lần cho tăng độ khó các mem pro :p