Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: các anh chị ơi cho em hỏi em muốn tính doanh thu dự kiến thì phải dùng hàm nào và cách tính như thế

Forums Thủ thuật Word, Excel các anh chị ơi cho em hỏi em muốn tính doanh thu dự kiến thì phải dùng hàm nào và cách tính như thế Reply To: các anh chị ơi cho em hỏi em muốn tính doanh thu dự kiến thì phải dùng hàm nào và cách tính như thế

lấy đơn giá bán * SL nhập tổng