Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Dạ anh chị trong group cho em hỏi về cách tạp lập file Excel hiển thị tùy chọn như vị dụ này ạ:

Forums Thủ thuật Word, Excel Dạ anh chị trong group cho em hỏi về cách tạp lập file Excel hiển thị tùy chọn như vị dụ này ạ: Reply To: Dạ anh chị trong group cho em hỏi về cách tạp lập file Excel hiển thị tùy chọn như vị dụ này ạ:

Bác dùng Data Validation chọn List để lập, có thể dùng Name riêng biệt hoặc dùng Name chứa Offset để lập, nếu cần lập theo Name bác thao khảo video này