Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ. Reply To: Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ.

Hồi đi học gặp mà được giảng viên như này hướng dẫn thì thích quá nhỉ, hồi đó chỉ gặp được đúng 2 buổi rồi vào bảo vệ. Nói chung có form sẵn thì sinh viên sẽ làm đúng ý bác thì được rồi, nhưng học được gì khi nó đã có sẵn, cứ như điền vào chỗ trống vậy. E có ý kiến vậy có sai thì bỏ qua cho e