Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ. Reply To: Em muốn tham khảo ý kiến các bác chút. Đặc biệt là các bác làm giảng viên như em ạ.

Theo tôi thì nên có mẫu sẵn, thì cứ cho rằng đầu tiên sinh viên ỉ lại đi, nhưng sau sẽ sáng tạo. Nên tham khảo mẫu do bộ Tài chính đề ra: đặt lề, kiểu chữ, font….sẽ càng thực tế hơn.