Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Anh, chị ơi giúp em với ạ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Anh, chị ơi giúp em với ạ. Reply To: Anh, chị ơi giúp em với ạ.

Giá trị dò không tồn tại! Bạn gõ lại mã chức vụ trong bảng tính và trong bảng dò. Chắc nó chứa khoảng trắng ” ” trước hoặc sau mã chức vụ mà mắt thường ko nhìn thấy