Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người giúp e với ạ. Bảng dữ liệu (sheet 1) ở ảnh 1, em muốn tổng hợp lại thành bảng (sheet 2) nh

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người giúp e với ạ. Bảng dữ liệu (sheet 1) ở ảnh 1, em muốn tổng hợp lại thành bảng (sheet 2) nh Reply To: Mọi người giúp e với ạ. Bảng dữ liệu (sheet 1) ở ảnh 1, em muốn tổng hợp lại thành bảng (sheet 2) nh

tháng để ngang, mã hàng để dọc chứ đừng để vậy