Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: em copy văn bản này về worrd thì bị mờ chữ và không bỏ đc gạch chân và gạch dọc bên trái. anh chị ai

Forums Thủ thuật Word, Excel em copy văn bản này về worrd thì bị mờ chữ và không bỏ đc gạch chân và gạch dọc bên trái. anh chị ai Reply To: em copy văn bản này về worrd thì bị mờ chữ và không bỏ đc gạch chân và gạch dọc bên trái. anh chị ai

Đối với file bạn đăng trên group, muốn tắt gạch chân và gạch dọc bên trái thì làm theo ảnh nhé