Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Em tìm gtln bằng max(A2:E8) nó ra 42965 mn chỉ e sửa với ạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Em tìm gtln bằng max(A2:E8) nó ra 42965 mn chỉ e sửa với ạ Reply To: Em tìm gtln bằng max(A2:E8) nó ra 42965 mn chỉ e sửa với ạ

Thế bạn cần nó phải ra kq bao nhiêu ạ? Những ô định dạng năm tháng ngày nó sẽ tính ra số giá trị tương đương , và max nó quét cả những số đó ạ.