Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th

Forums Thủ thuật Word, Excel Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th Reply To: Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th

Tổng ngay lập tức thì chắc là khó thực hiện, còn nếu tính tổng chi tiết rồi tính tổng bằng tính năng Subtotal trong Data thì khá ok. Bác thử tham khảo công thức tính chi tiết như hình nha