Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th

Forums Thủ thuật Word, Excel Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th Reply To: Cho e hỏi muốn tính tổng số liệu từ nhiều sheet khác nhau với nhiều điều kiện thì dùng sumifs như th

hoặc là dùng nhiều hàm sumif ở mỗi sheet cộng lại với nhau