Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ

Forums Thủ thuật Word, Excel mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ Reply To: mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ

File trắng là tệp lưu tạm .tmp, do tắt file đột ngột sinh ra. Muốn thử thì b mở 1 file nào đó rồi bấm đại xong save lại xem có hiện cái file trắng nữa ko nhé