Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ

Forums Thủ thuật Word, Excel mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ Reply To: mình lm trong file đầu tiên nhưng sau m lưu mà nó k lưu dc dữ liệu m vừa lm vào file đó dc? mà nó lạ

Bạn tạo một file mới rồi nhập vài dòng rồi lưu ngoài màn hình xem khi mở lại có bị mất dữ liệu không? Excel của bạn màu đỏ trên trên thanh tiêu đề kìa