Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Anh chị cho em hỏi, em tạo bảng viết thì nó bị khoảng trắng thế này. Không dồn trang sau lên được. C

Forums Thủ thuật Word, Excel Anh chị cho em hỏi, em tạo bảng viết thì nó bị khoảng trắng thế này. Không dồn trang sau lên được. C Reply To: Anh chị cho em hỏi, em tạo bảng viết thì nó bị khoảng trắng thế này. Không dồn trang sau lên được. C

Bạn Click fải vào bảg, chọn Property, sau đó làm như ảnh thử nhé, nếu k đc thì ib mình test thử