Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Chỉ em cách khắc phục lỗi này với ạ. In ra nhỏ xíu

Forums Thủ thuật Word, Excel Chỉ em cách khắc phục lỗi này với ạ. In ra nhỏ xíu Reply To: Chỉ em cách khắc phục lỗi này với ạ. In ra nhỏ xíu

Bạn đang để khổ giấy letter kìa. Chuyển về khổ A4 hay khổ giấy theo ý bạn