Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Bạn nào giúp mình với, mình đánh số trang nhưng bị nhảy từ trang 18 lên trang 56, không biết có bấm

Forums Thủ thuật Word, Excel Bạn nào giúp mình với, mình đánh số trang nhưng bị nhảy từ trang 18 lên trang 56, không biết có bấm Reply To: Bạn nào giúp mình với, mình đánh số trang nhưng bị nhảy từ trang 18 lên trang 56, không biết có bấm

Có thể do section trong word, IB gửi file mình test cho