Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cách lập file excel làm hồ sơ quản lý chất lượng nhanh và dễ hiểu, an em cùng tham khảo nhé!

Forums Thủ thuật Word, Excel Cách lập file excel làm hồ sơ quản lý chất lượng nhanh và dễ hiểu, an em cùng tham khảo nhé! Reply To: Cách lập file excel làm hồ sơ quản lý chất lượng nhanh và dễ hiểu, an em cùng tham khảo nhé!

Cách này mà có 100 đoạn thì 100 file sẽ không tiện đâu, bác nên gom lại 1 file và cột hạng mục hoặc đoạn để quản lý nha