Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Các anh chị em sửa lỗi và thông não giúp em với

Forums Thủ thuật Word, Excel Các anh chị em sửa lỗi và thông não giúp em với Reply To: Các anh chị em sửa lỗi và thông não giúp em với

1. xài text to column cho lần lượt các cột T,U,V
2. Vùng so sánh *1 hoặc xài value cho vùng đó