Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mn giúp em với aj. Em chèn file excel vào word nhưng lại bị ẩn mất 1 phần mà không nhảy sang trang

Forums Thủ thuật Word, Excel Mn giúp em với aj. Em chèn file excel vào word nhưng lại bị ẩn mất 1 phần mà không nhảy sang trang Reply To: Mn giúp em với aj. Em chèn file excel vào word nhưng lại bị ẩn mất 1 phần mà không nhảy sang trang

Bạn chèn kiểu nào vậy? Mình dùng lệnh Copy – Paste vẫn thấy bình thường.
Bạn bấm chọn phải để gọi menu lên, ở Paste Otion, bạn chọn Keep Source Formating xem sao.