Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: mọi gười giúp e xem lỗi xuống dòng bị nhảy xa này là lỗi gì, e để giãn dòng về 0 vẫn bị

Forums Thủ thuật Word, Excel mọi gười giúp e xem lỗi xuống dòng bị nhảy xa này là lỗi gì, e để giãn dòng về 0 vẫn bị Reply To: mọi gười giúp e xem lỗi xuống dòng bị nhảy xa này là lỗi gì, e để giãn dòng về 0 vẫn bị

Lúc bạn chỉnh giãn dòng, bạn ko bôi đen toàn bộ chỗ text kia thì chuyện bạn điều chỉnh chỉ có giá trị tại vị trí con chuột trước khi điều chỉnh thôi.
Giờ, bôi đen hết rồi chỉnh giãn dòng lại về 0 xem sao.