Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ Reply To: Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ

File này không phải do bạn là owner nên ko set đc khóa trang tính. Bạn chỉ được cấp quyền editor thôi đúng ko?