Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ Reply To: Mọi người cho em hỏi làm sao để khóa 1 trang tính lại hoặc 1 cột dòng 1 bảng vậy ạ em tìm hoài nó lạ

Bấm phải chuột vào tên sheet, chọn Protect Sheet (hoặc Bảo vệ trang tính)