Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Làm sao để chuyển phần dưới lên chỗ khoảng trắng ạ. Mn chỉ giúp mh với

Forums Thủ thuật Word, Excel Làm sao để chuyển phần dưới lên chỗ khoảng trắng ạ. Mn chỉ giúp mh với Reply To: Làm sao để chuyển phần dưới lên chỗ khoảng trắng ạ. Mn chỉ giúp mh với

Bước 1: Bôi đen bảng, click chuột phải rồi chọn Table Properties. Bước 2: Trong cửa sổ mở tab Row. Tại Size bạn bỏ dấu mục Specify height rồi nhấn OK. Làm như vậy, phần khoảng trắng trong table Word không cần thiết đã được loại bỏ hoàn toàn.