Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Làm sao chỉnh cái chữ màu đỏ trong cái bảng mà mình khoanh ấy mà nó ngược lại trong word 2010 vậy .

Forums Thủ thuật Word, Excel Làm sao chỉnh cái chữ màu đỏ trong cái bảng mà mình khoanh ấy mà nó ngược lại trong word 2010 vậy . Reply To: Làm sao chỉnh cái chữ màu đỏ trong cái bảng mà mình khoanh ấy mà nó ngược lại trong word 2010 vậy .

Bôi đen dòng chữ đó ngó lên góc phải trên bảng công cụ nó có cái chữ a hoa bự . Rê chuột vô đó có dấu mũi tên nhỏ giống tam giác kích nhẹ vô thấy chữ A xoay ngang chọn vào là nó đổi nhé xong enter thôi