Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Ở Đà Nẵng có ai nhận thiết kế excel ko ạ?

Forums Thủ thuật Word, Excel Ở Đà Nẵng có ai nhận thiết kế excel ko ạ? Reply To: Ở Đà Nẵng có ai nhận thiết kế excel ko ạ?

1000 sản phẩm thì mua phần mềm mà dùng bạn ơi, chắc tầm dưới 10tr là có rồi, dùng excel chi cho nhọc. Nếu bạn muốn làm lâu dài, bài bản từ đầu thì nên mua phần mềm. Đừng tiếc mấy triệu đầu tư ban đầu mà thành hại sau này đấy.