Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mong các anh chị chỉ giúp em có cách nào điền thêm (phường, quận, thành phố) cho nhanh . Giống như c

Forums Thủ thuật Word, Excel Mong các anh chị chỉ giúp em có cách nào điền thêm (phường, quận, thành phố) cho nhanh . Giống như c Reply To: Mong các anh chị chỉ giúp em có cách nào điền thêm (phường, quận, thành phố) cho nhanh . Giống như c

Bạn dùng textcolum để tách từng phần . Sau đó dùng if tìm nếu có phường quận tp thì ko thêm.còn chưa có thì & thêm vào nhé