Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Cho em hỏi thường cty tuyển dụng yêu cầu mình thành thạo máy tính. Excel – word cơ bản. Thì chủ yếu

Forums Thủ thuật Word, Excel Cho em hỏi thường cty tuyển dụng yêu cầu mình thành thạo máy tính. Excel – word cơ bản. Thì chủ yếu Reply To: Cho em hỏi thường cty tuyển dụng yêu cầu mình thành thạo máy tính. Excel – word cơ bản. Thì chủ yếu

Thấy đâu có test đâu. Làm thử vài báo cáo trong lúc thử việc thui.